Welkom op de website van ShareLoveEgypt

“ShareLoveEgypt”...een huis voor weeskinderen in Egypte.

Lange tijd waren wij aan het nadenken om terug te keren en ons te vestigen in Egypte. Door onze ervaring met het werken met kinderen in Egypte en Nederland zijn onze harten geopend en kunnen we niet anders meer dan een liefdevol project te ontwikkelen voor kinderen in Egypte.

Veel kinderen in Egypte hebben geen ouders meer. Zij worden bij de politie of een maatschappelijke instelling gebracht. Meestal worden zij in een groot weeshuis ondergebracht. Ook wonen er veel kinderen in achterstandswijken die verwaarloosd zijn of worden. Nadat wij in aanraking zijn gekomen met een weeskinderenorganisatie in dit land,  zien we een mooi doel voor ogen: deze kinderen veilig onderdak geven, een hoopvolle toekomst met zorg en liefde. Met name een nieuwe toekomst in het nieuwe Egypte,  waarin iedereen gelijke kansen verdient.

Door middel van dit project hopen wij straks voor hen dit leven te mogen realiseren.
Een menswaardig en liefdevol leven.